Symposion

H.C. Andersen Symposion 2019
Andersen og teknologien

Fredag d. 1. november 2019 kl. 9.00 – 15.30
Sted: Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

Program

09.00 Ankomst og morgenkaffe
09.20 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium v/ Rektor Johnny Gravballe Nielsen
09.30 Åbning af HCA-Symposion19 v/ Rådmand Jane Jegind
09.40 Kort om H.C. Andersen Fonden (v/ Professor Johs. Nørregaard Frandsen) og fondens uddannelsesspor (v/ Rektor em. Jens Thodberg Bertelsen)
09.50 Professor Claus Michelsen: H.C. Andersen – H.C. Ørsted i undervisningen
10.50 Pause
11.00 ”Høvlebænke” (1. runde)
12.00 Frokost
13.00 Direktør Lars Bregnehøj: ”Om Aartusinder” set i teknologiperspektiv
13.30 Professor Johs. Nørregaard Frandsen: ”Nattergalen” i undervisningen
14.00 Kaffe
14.15 ”Høvlebænke” (2. runde)
15.15 Afrunding

“Høvlebænke”

Titel Projektholder Opponent
Hans Christian Andersen – Education
Udkast til website for H.C. Andersen Fonden/Uddannelse
Målgruppe: Undervisning i, om og med HCA
Jens Thodberg Bertelsen m.fl. og Kreativ Grafisk, Odense Lektor Claus Chr. Koch, UCL
H.C. Andersen og filosofi med børn
Undervisningsforløb
Målgruppe: Elever i grundskolen
Lektor Caroline Schaffalitzky og Lektor Anne Klara Bom, SDU Professor Jeppe Bundsgaard, Aarhus Universitet
Undervisning i robotteknologi
Målgruppe: Undervisning på ungdomsuddannelserne
Lektor Søren Præstegaard, Odense Tekniske Gymnasium Lektor Gunver Majgaard, SDU
ROBOdidaktik
Podcasts
Syn på udvalgte HCA-eventyr
Målgruppe: Undervisning i, om og med HCA
Lektor Tony Andersen, Odense katedralskole og Lektor Steen Beck, SDU Cand.mag., journalist Helle Solvang

Billeder fra dagen

Billeder er på vej…

Tidligere symposier

Symposion 2018

Symposion 2017 – Andersens rolle undervisningen

Symposion 2016 – Andersens rolle i uddannelse