Information

Ressortlederen for Uddannelsessporet har sammenfattet det her:

Formål

Med udgangspunkt i det samlede arbejde med H.C. Andersen som det centrale ikon har H.C. Andersen Fonden tilrettelagt et Uddannelsesspor, som i lighed med Forskningssporet og Turismesporet skal yde en særlig indsats for at øge kendskabet til H.C. Andersen nationalt og globalt og for at virke til gavn for H.C. Andersen, Danmark og Odense.
Læs mere…

 

Værdiord

H.C. Andersen Fonden indgår i tværgående samarbejder, projekter og partnerskaber som en under-støttende, koordinerende og initierende partner. Fonden uddeler ikke midler på baggrund af ansøg-ninger til enkeltstående initiativer, men understøtter større og tværgående initiativer, som typisk involverer en flerhed af udførende samarbejdspartnere. På dette grundlag søger H.C. Andersen Fonden at fremme uddannelser, hvis undervisning i, om eller med H.C. Andersen lægger vægt på et eller flere af følgende værdiord:

  • Mønsterbryderen
  • Mødet med det andet
  • Fantasi og skabertrang
  • Stræben efter indsigt i det, der er større end én selv

Læs mere…

 

Organisation

H.C.Andersen Fonden har 3 spor: Forskning, Turisme og Uddannelse.
Læs mere… om Uddannelsessporets organisering

 

Årshjul

Måned Aktivitet Emne
Januar Inspirationspanel Evaluering og idéudveksling
Februar
Marts Bestyrelse Årsrapport med regnskab
April
Maj Ekspertgruppe Planlægning af symposion
Juni Bestyrelse
Juli
August
September Bestyrelse
Oktober
November Symposion ”Høvlebænk” og networking
December Bestyrelse Budgetfordeling