Information

Formål

Med udgangspunkt i det samlede arbejde med H.C. Andersen som det centrale ikon har H.C. Andersen Fonden tilrettelagt et Uddannelsesspor, som i lighed med Forskningssporet og Turismesporet skal yde en særlig indsats for at øge kendskabet til H.C. Andersen nationalt og globalt og for at virke til gavn for H.C. Andersen, Danmark og Odense.
Læs mere…

Aktiviteter

H.C. Andersen Fonden indgår i tværgående samarbejder, projekter og partnerskaber som en under-støttende, koordinerende og initierende partner. Fonden uddeler ikke midler på baggrund af ansøgninger til enkeltstående initiativer, men understøtter større og tværgående initiativer, som typisk involverer en flerhed af udførende samarbejdspartnere. Se oversigt over igangværende projekter her.

Nøgleord

H.C. Andersen Fonden søger at fremme uddannelser, hvis undervisning i, om eller med H.C. Andersen lægger vægt på et eller flere af følgende nøgleord:

  • Mønsterbrud
  • Mødet med det andet
  • Fantasi og skabertrang
  • Det store i det små

Læs mere…

Organisation

H.C.Andersen Fonden har 3 spor: Forskning, Turisme og Uddannelse.
Læs mere om uddannelsessporets organisering (åbner pdf).

Årshjul

Måned Møder Emne
Januar Inspirationspanel Evaluering og idéudveksling
Februar
Marts Bestyrelse
De Eventyrlige Lege
Årsrapport med regnskab
Offentliggørelse af konkurrenceprogram
April
Maj Ekspertgruppe
De Eventyrlige Lege
Planlægning af symposion
Offentliggørelse af nominerede
Juni Bestyrelse
Juli
August  De Eventyrlige Lege  Hovedkonkurrence
September Bestyrelse
Oktober
November Symposion ”Høvlebænk” og networking
December Bestyrelse Budgetfordeling