De Eventyrlige Lege 2018

Tænk H.C. Andersen ny!

Som bekendt er H.C. Andersen verdensberømt. Eventyrene fortælles fra generation til generation, fordi de bliver ved med at fascinere børn og voksne, og fordi de rummer mange muligheder for nytænkning og kreativitet. H.C. Andersen Fonden inviterer derfor fynske skoleelever til at deltage i en konkurrence om at skabe nye og fantasifulde eksempler på, hvordan eventyret ”Den Grimme Ælling” også kan fortælles i dag.

Hvem kan deltage?

Alle elever på Fyn i grundskolens ældste klasser (7.- 10.) og på ungdomsuddannelserne kan deltage i konkurrencen om at fortælle ”Den Grimme Ælling” på nye måder. Man kan deltage enkeltvis eller i grupper med projekter eller som klasse med et fælles projekt. Hver klasse må altså gerne indsende flere projekter.

Hovedpræmie til hele klassen

Der er en førstepræmie på 10.000 kr, en andenpræmie på 7.000 kr og en tredjepræmie på
5.000 kr til vinderne i hver kategori

  • • 7. – 10. klasse i grundskolen
  • • Ungdomsuddannelserne

…altså 6 præmier i alt
Uanset om man deltager enkeltvis, som gruppe eller som samlet klasse, så er det HELE
klassen, der vinder en af hovedpræmierne.

Hvad kan man indsende?

For at deltage i konkurrencen skal man skabe et kreativt produkt, som knytter an til et eller flere af de motiver, som eventyret om ”Den grimme Ælling” rummer. Det er kun fantasien, der sætter grænser for hvad man kan indsende; men her er et par eksempler:

  • -Film, musik, dans, drama (længde: max 3 minutter pr. bidrag)
  • -Tekster – noveller, eventyr, digte, fortællinger, essays mv (længde: max tre
    normalsider pr. bidrag)
  • -Billeder og fotos
  • -Skulpturer, tegninger, klip og malerier

Hvornår skal produktet indsendes?

Sidste frist for indsendelse af projekter er mandag d. 9. april 2018. Man kan sende billeder, film og tekster til eventyrligelege@sdu.dk.
Film skal uploades på Youtube, og linket til filmen skal vedlægges mailen. Billedkunst og skulpturer sendes til H.C. Andersen Fonden/Uddannelse, Albani Torv 6, 5000 Odense C.
Fornavn og efternavn på bidragyderne samt navn på klasse og skole skal fremgå af indsendelsen. Alle bidragydere belønnes med H.C. Andersen Fondens eventyrnål.

Nomineringen

Tirsdag d. 1. maj nomineres de tre bedste produkter inden for hver kategori. Nomineringen offentliggøres her på siden. De nominerede inviteres til at deltage i hovedkonkurrencen under H.C. Andersen Festivals 2018.

Hovedkonkurrencen

Konkurrencen om 1. – 3. pladsen inden for hver kategori afvikles på Magasinet i Odense torsdag d. 23. august 2018 kl. 16. De nominerede og offentligheden orienteres nærmere om konkurrencens afvikling.

Hvad lægger dommerne vægt på?

I vurderingen af resultaterne lægger dommerne vægt på deltagernes forståelse, fortolkning og formidling samt på, at man kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, bevægelse, lyd og/eller billede i en form, der passer til genre og situation. Derudover lægger dommerne vægt på deltagernes inddragelse af et eller flere af de værdier, som kendetegner H.C. Andersens univers.

Værdiord

Centralt i H.C. Andersens liv og kunst står følgende 5 værdier:

Mønsterbryder.
H.C. Andersen var både i sit liv og i sin kunst en mønsterbryder. Værdiordet Mønsterbryder passer på elever, der tør og kan bryde med et ”sådan plejer det at være”.

Mødet med det andet.
Nysgerrigt og videbegærligt begav H.C. Andersen sig ud på adskillige rejser – både i bogstavelig og i overført betydning. Værdiordene Mødet med det andet passer til elever, der kan inddrage det fremmede, det grænseoverskridende eller det ukendte.

Fantasi og skabertrang.
Med sine eventyr åbnede H.C. Andersen et fantastisk univers med alskens forestillinger og nye måder at opleve, forstå og fortolke tilværelsen på. Værdiordene Fantasi og skabertrang passer til elever, der kan tænke ud af boksen og som har lyst til at skabe noget nyt.

Stræben efter indsigt i det, der er større end én selv.
H.C. Andersen arbejdede hele sit liv på at nå det fuldkomne. Han søgte uafladeligt mod en sandere identitet og blev som sådan repræsentant for den moderne dannelse, der på vore breddegrader bliver til i en uophørlig proces. Værdiordene Stræben efter indsigt i det, der er større end én selv passer på elever, som ud over det at kunne noget og det at vide noget også er optaget af det at blive til nogen for sig selv og for andre.

Det store i det små.
H.C. Andersens eventyr er tidløse og handler om universelle, almenmenneskelige ståsteder. De kredser om en søgen efter sandhed, godhed, skønhed og retfærdighed, og de viser os, hvorledes mennesker overalt i Verden blomstrer op ved andres empati, nærvær, anerkendelse og kærlighed. HCA’s eventyr peger på stærke menneskelige potentialer, som kan vise os veje mod en bedre verden. Værdiordene Det store i det små passer til elever, der fx har fokus på bæredygtig udvikling og som har forståelse for at selv små handlinger i dagligdagen kan have betydning for en større sammenhæng.

Download brochure:
De Eventyrlige Lege 2018