Hvordan fremmes H.C. Andersen

Fonden er som udgangspunkt ikke udførende, men indgår i tværgående samarbejder, projekter og partnerskaber som en understøttende, koordinerende og initierende partner.

Fonden uddeler ikke midler på baggrund af ansøgninger til enkeltstående initiativer, men understøtter større og tværgående initiativer, som typisk involverer en flerhed af udførende samarbejdspartnere.

Herudover bygger Fondens indsats og fremdrift inden for de fastsatte hovedspor på bestyrelsesmedlemmernes brug af netværk i relevante fora. Fondens indsats og opnåede mål/delmål evalueres i form af årlig afrapportering fra Fondens sekretariat til Fondens bestyrelse.

Fonden donerer ikke midler til enkeltaktiviteter, men bidrager til udvikling. Fonden blev i sin nuværende form etableret i 2009 og har siden styrket sin indsats til gavn for kendskabet til H.C. Andersen, Danmark og Odense.