Undervisningsspor: Fornyende undervisning i og formidling af HCA

Se sektionen omkring uddannelsessporet her

Ved at etablere et såkaldt undervisningsspor, altså et nyt opmærksomshedsområde, ønsker Fonden at sætte fokus på formidlingen af H. C. Andersens univers som identitetsskabende kraft og værdi i dannelses-/uddannelses- og innovative processer og initiativer nationalt som internationalt.

Resultaterne fra den hidtidige forskningsindsats har skærpet indsigten i, at H.C. Andersen opfattes og bruges forskelligt i forskellige kulturer, lande og samfundslag. Forskningssporet trækker derfor også linier til både den grundlæggende skoleuddannelses iboende værdier og metoder og til generelle dannelsesmæssige dimensioner, der bl.a. drejer sig om dannelse af bestemte menneske- og samfundssyn, især hos børn og unge.

I et samarbejde mellem UCL, H.C. Andersen Centret og OBM samt med Odenses almene gymnasier, nogle af byens grundskoler og flere af Odense Kommunes forvaltninger søges der etableret en fornyende undervisning i kulturarv og H.C. Andersen. Der søges endvidere årligt tilbagevendende skabt en tværfaglig konference med fokus på moderne dannelsesbegreber og værdiskabende kulturarbejde.

Konferencen kan udvikles til en tilbagevende begivenhed og eventuelt suppleres med it- platform for løbende debat om dannelsesbegreber, og hvordan de formes og udfoldes i forskellige pædagogiske rammer. Konferencen afholdes i Odense, evt. i forbindelse med H.C. Andersen Festivals, og den synliggøres gennem events, der knytter sig til begivenheden.

Populært udtrykt vil Undervisningssporet sætte fokus på det forhold, at undervisning og læsning – og forskning – i Andersen skal suppleres med undervisning/læsning om og især med Andersen – og gerne målrettet børn og unge i vigtige faser af deres udvikling.

Motiver og persongalleri i Andersens litterære univers kalder i høj grad på tværfaglig dialog og fordybelse og med mulighed for hyppige skift mellem historisk tid og helt nutidige aspekter af tilværelsen – sidstnævnte omhandlende f.eks. det kreative, innovative individ, målrettet contra søgende adfærd m.m.

Det er Fondens mål at bidrage til, at flest mulige elever i Danmark på et eller flere trin fra førskole, over grundskole til gymnasier får et så spændende og lærerigt indblik i H.C. Andersens eventyr som muligt, herunder en forståelse for dybden i historierne tilpasset relevant klassetrin/alder. Som ramme herfor er det tillige målet at eleverne bibringes en forståelse for H.C. Andersens eget liv og univers.

Endelig er det Fondens mål gennem relevante internationale samarbejder på undervisningsområdet at udbrede kendskabet til H.C. Andersens eventyr og på dette grundlag skabe en interkulturel forståelse af Andersens egen baggrund, hans eventyrunivers og dansk pædagogik.