Udvikling af kulturturisme med udspring i H.C. Andersen.

Gennem en målrettet indsats er det Fondens ønske at fremme kulturturisme med fokus på H.C. Andersen. Indsatsen formuleres i form af fokus på særlige geografiske områder, hvor Andersen-turisme kan udvikles yderligere, eller områder, hvor potentialet kan undersøges.

Det konkrete arbejde udføres af relevante turistaktører, primært VisitDenmark, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen (Chinavia-samarbejdet) med hvem der indgås aftaler. Indsatsen koordineres i forhold til den nationale turistorganisering og indsats. Det er ikke Fondens mål at understøtte den traditionelle turistmarkedsføring og ej heller på de traditionelle nærmarkeder.

Herudover gennemfører Fonden en national image-kampagne med henblik på at sikre kendskabet til H.C. Andersens Odense og til de attraktioner og tilbud, som Odense og Fyn tilbyder, f.eks. H.C. Andersens Hus, H.C. Andersens Hjulspor og H.C. Andersen Festivals.

I turismeindsatsen kan indgås samarbejder med relevante aktører om udvikling af kulturturisme-tilbud, f.eks. igangværende overvejelser om et velkomstcenter ved Den Lille Havfrue på Langelinie etableret og drevet i samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, København og Odense.

I 2014-15 har et turismefokus især været på Kina og Rusland. Ikke mindst på det kinesiske marked har der været afviklet aktiviteter, som har haft en tydelig effekt i kendskabsgrad og i vækst i turismetal. Grundet konflikten i Ukraine og afmatningen i turistrejser fra Rusland har indsatsen på dette marked ikke på samme vis givet mereffekt i det seneste år. Det er derfor besluttet at stoppe denne indsats, hvilket sker samtidig med afvikling af VisitDenmarks Ruslands-kontor. Den omtalte forskning i forholdet mellem Andersen og Rusland fortsætter dog i regi af H.C. Andersen Centret.

Det er Fondens intention også at opdyrke andre destinationer og således H. C. Andersen- turisme fra Italien. Italien er valgt, dels fordi der ifølge VisitDenmarks analyser er et stort, uudnyttet potentiale, dels fordi Italien kan repræsentere og være eksemplarisk for Middelhavsregionen, hvor Andersen som bekendt rejste og satte sig betydelige spor. Mere herom neden for i afsnittet om markedsfokus.

Endelig er det Fondens intention at udnytte særlige begivenheder i udvalgte asiatiske lande, hvor H.C. Andersen er kendt og står stærkt, til at promovere kulturturisme til H.C. Andersens Danmark og Odense. Konkret satses i 2015/16 på Sydkorea i forbindelse med stor H.C. Andersen-udstilling i Seoul fulgt af en række danske erhvervsfremstød og på Japan i 2017, hvor 150-året for de officielle dansk-japanske forbindelser fejres i begge lande.