Forskning i H.C. Andersens betydning nationalt og internationalt

Forskningssporet løftes hovedsageligt af Syddansk Universitets H.C. Andersen Center i et nært sammen med Odense Bys Museer. H.C. Andersen Centret har som hovedopgave at forny de kultur- og litteraturvidenskabelige tilgange til H.C. Andersens liv, værk og betydning lokalt, nationalt og internationalt, ligesom det er centrets opgave at deltage i formidlingen af Andersen med udgangspunkt i denne forskning.

Bemanding ved centret er p.t. 2 professorer, 4 post.doc/adjunkter, 2 ph.d. + chefsekretær + en dokumentalist, der deles med Odense Bys Museer. Centret indgår i og er centrum for et omfattende internationalt netværk af forskere og forskningsinstitutioner, ligesom centret tiltrækker/har været vært for gæsteforskere fra mange lande og mange universiteter (Kina, Filippinerne, USA, Australien, Tyskland, Schweiz, Spanien, Italien, Storbritannien, Tjekkiet, Rusland, Letland, Sverige, Norge).

Centret har på formidlingssiden netop udviklet en såkaldt MOOC (massive online open course), der gik i luften første gang i oktober 2015 med online-forelæsninger om HCA, der ledsages af opgavesæt, kommentarer med videre. Der er p.t. 18.000 tilmeldte fra alle dele af verden til dette forløb. Centret er i den sammenhæng blevet udnævnt til Center of Excellence i regi af FutureLearn (GB), der er verdens største udbyder af Open University Online.