Hans Christian Andersen in China

Ny udgivelse om H.C. Andersens betydning i Kina.

H.C. Andersen er kendt og elsket over alt i det moderne Kina. Den danske digter bygger med sine eventyr og historier en bro af fantasi, forståelse og hjertevarme mellem folk og læsere samt mellem kinesere og danskere.

Denne bog er resultatet af et enestående samarbejde mellem forskere fra Fudan Universitet i Shanghai og Syddansk Universitet i Odense. Vi mødtes første gang i Shanghai i 2010 og igangsatte et forskningsprojekt om ”The Significance og Hans Christian Andersen in China”.

Bogen er et resultat af dette projekt. Den fortæller om Hans Christian Andersens enestående betydning i Kina, om de første oversættelser, som blev lanceret i Kina i 1914 – altså for 100 år siden samt om skiftende litterære, kulturelle og politiske vinkler. Men bogen handler først og fremmest om en varm strøm af vilje til forståelse.

Bogen kan købes hos Syddansk Universitetsforlag:  http://www.universitypress.dk/shop/hans-christian-andersen-3347p.html

HCA-in-China-Forside