H.C. Andersen i det moderne samfund

Ny udgivelse af ledende forskere om H.C. Andersen og det moderne.

H.C. Andersen i det moderne samfund indeholder analyser og skildringer af de træk og former i H.C. Andersens liv, værk og virkningshistorie, som rummer eller peger på det moderne. Bogens forfattere viser, hvordan digterens liv og værk på utallige måder relaterer sig til det moderne samfund, sådan som det folder sig ud her i begyndelsen af det 21. århundrede, og sådan som kimen til det blev lagt for det netop i H.C. Andersens egen samtid i det 19. århundrede.

H.C. Andersen var – og er – overraskende moderne! Han udfoldede moderne æstetiske træk i sit kunstneriske værk og i væsentlige sider af sin livsrejse. Han var således en rastløst rejsende kunstner, en ’sumpplante’, der rakte efter lyset, som han selv udtrykte det. Han var desuden en mønsterbryder, der kulturelt, socialt, æstetisk og kunstnerisk bevægede sig over et meget stort register. I sin kunst brød han med genrer og konventioner, ligesom han skildrede både lyse og mørke sider af den menneskelige tilværelse. Måske søgte han i sin kunst ført og fremmest at få virkeligheden til at stemme overens med sine erfaringer. H.C. Andersen spiller desuden en betydelig rolle som ikon og referencepunkt i vort moderne samfund.

Bogen kan købes hos Syddansk Universitetsforlag:  http://www.universitypress.dk/shop/h-c-andersen-3343p.html

HCA-i-det-moderne-samfund-Forside